Česká spořitelna používá Citrix pro standardizaci, zvýšení bezpečnosti a zjednodušení správy koncového pracoviště

Česká spořitelna, banka s nejdelší tradicí na českém trhu, je se svými téměř deseti tisíci zaměstnanci na více než čtyřech stovkách poboček jedničkou v mnoha oblastech v bankovním sektoru. Vzhledem k množství aplikací, koncových uživatelských stanic a dat bylo pro Čs velmi obtížné zvládnout běžný provoz a údržbu IT. Každá pobočka měla svého IT administrátora, jehož pracovní náplní byl kromě běžné uživatelské podpory také dohled nad pravidelnou synchronizací dat z pobočkových souborových serverů do datového centraa ověřování správné instalace nových verzí aplikací.

Problém:

Zaměstnanci ČS jsou velmi nároční na rychlost a odezvu IT systémů, což bylo problematické vzhledem k omezené dostupnosti širokopásmového připojení v některých lokalitách. Tento problém časem narůstal spolu s příchodem nové generace náročných webových aplikací. Zároveň bylo nutné udržet bezpečnost prostředí pro zaměstnance a dodavatele i při přístupu mimo kancelář.

Řešení:

Řešení nevyhovující situace přišlo s nasazením virtualizace koncového bodu. Transformační projekt postupně konsolidoval souborové servery z jednotlivých poboček do dvou datových center, standardizoval proces aplikačních změn a umožnil nové způsoby bezpečného přístupu k citlivým informacím.

Benefity pro Českou spořitelnu:

Jednotný a jednoduchý přístup uživatelů k pracovnímu prostředí

Virtualizace desktopů přinesla nový způsob práce, který je shodný v různých scénářích přístupu – uživatelé na home office pracují stejným způsobem jako v kanceláři a není tedy nutné při rychlé změně podmínek a potřeb firmy vytvářet a udržovat složité uživatelské instrukce a manuály.

Snížení nákladů na provoz, údržbu a uživatelskou podporu

Centralizace provozu aplikací odbourala množství úkonů administrátorů, výsledkem bylo uvolnění jejich kapacit. Velmi vítaným přínosem je také řešení bezpečnostních zón – administrátoři nesmí z bezpečnostních důvodů používat svou uživatelskou stanici pro správu produkčních systémů. Bez tohoto řešení by museli být vybaveni dalším zařízením určeným pouze pro administraci. S pomocí Citrix desktopové virtualizace mohou přistupovat k uživatelskému i administrátorskému prostředí z jediného fyzického zařízení.

Centralizace pobočkových souborových serverů

Virtualizace desktopů odstranila dosavadní závislost poboček na lokální IT infrastruktuře díky vytvoření centrálního úložiště pro veškerá data. Zároveň odbourala komplikované řešení synchronizace dat, zálohování a zabezpečení. Výsledkem je snížení nákladů, zvýšení datové integrity a bezpečnosti.

Využité Citrix technologie

Citrix Virtual Apps and Desktops Premium pro zaměstnance  na pobočkách, na centrále i pro externí pracovníky

Citrix ADC pro bezpečné přihlášení pomocí různých způsobů ověření (SmartCard, MFA, interní identita a další)

Citrix Federated Authentication Service pro zvýšení uživatelského komfortu díky minimalizaci počtu ověřování (SSO)

“Díky řešením Citrix provozujeme moderní, bezpečné a spolehlivé řešení koncového bodu dostupné odkudkoli.”

— Jiří Charousek, Senior lead IT technologie a provoz

Sdílet

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Rádi se Vám brzy ozveme